Wybierz ustawienia regionalne:
Zatwierdź
0
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN , 0 poz.
Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Strony informacyjne

RODO

      Miejscowość: Gdańsk, dnia: 01.01.2019

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: Phu Samfix-Papier sp. j. Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova

Kod: 80-717 Miejscowość: Gdańsk

Ulica: Miałki Szlak 52

Telefon: +48 58 305 31 60

E-mail: samfix@samfix.com.pl

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w firmie: Phu Samfix-Papier sp.j.

jest Pan/Pani: Dagmara Badtke telefon kontaktowy: +48 58 305 31 60

e-mail kontaktowy: samfix@samfix.com.pl

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Samfix-Papier w Gdańsku;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 2. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Samfix-Papier, a w szczególności*:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 2. w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*
 3. ze źródeł publicznie dostępnych;*

inne:__ ________________________________________________________________________________________;*

i obejmują:

 1. imię i nazwisko;*
 2. nazwę firmy;*
 3. dane teleadresowe;*
 4. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 5. inne:__ ____________________________________________________________________________________________;*
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 7. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Samfix-Papier;
 8. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Samfix-Papier;
 9. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

 

 

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Proszę czekać, trwa ładowanie...